Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-30

 Fråga om stadigvarande vistelse i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Carried interest

2018-05-30

 Avgörande i målen meddelas måndagen den 4 juni 2018.

Share Öppna i ny flik

Fängelsedom i omfattande ekobrottmål

2018-05-30

 

Share Öppna i ny flik

Beslut i Örebro tingsrätts mål B 73-18

2018-05-30

 Tingsrätten har den 30 maj 2018 beslutat att den tilltalade ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Undersökningen ska ges in till tingsrätten inom fyra veckor. Först efter det kommer dom att meddelas i målet.???

Share Öppna i ny flik

Svenska Akademien är inte skyldig att tillämpa regler om handlingsoffentlighet

2018-05-29

 En person begärde att få ta del av handlingar hos Svenska Akademien men nekades detta. Personen skickade då ett överklagande till Kammarrätten i Stockholm. Svenska akademien, som inte anser sig vara en myndighet, ansåg att överklagandet skulle avvisas. Kammarrätten har gjort bedömningen att Svenska Akademien inte är en myndighet i tryckfrihetsförordningens mening och inte heller av annat skäl ä...

Share Öppna i ny flik

Mål om skogsbrandsbevakning med flyg

2018-05-29

 Dom i målet gällande överklagan om skogsbrandsbevakning med flyg bedöms komma inom en till två veckor.

Share Öppna i ny flik

Vad får domstolen pröva? Nytt inlägg på domarbloggen!

2018-05-29

 I veckans blogginlägg skriver chefsrådmannen Erica Hemtke om domstolarnas roll i brottmål.

Share Öppna i ny flik

Massutskick av kravbrev för fildelning av film – Klargörande av Patent- och marknadsdomstolens roll

2018-05-28

 Medierapportering och frågor om kravbrev I media – främst SVT – förekommer just nu rapportering om massutskick av kravbrev till enskilda för påstådd olovlig fildelning av film. Enligt uppgifter förekommer att det i breven hänvisas till Patent- och marknadsdomstolen. Många personer som fått kravbrev hör också av sig hit till domstolen. Domstolen vill därför klargöra några saker. Patent- och...

Share Öppna i ny flik

Rättegången i ett mål om mord i Fisksätra är avslutad

2018-05-28

 Huvudförhandlingen i Nacka tingsrätt i ett mål rörande mord i Fisksätra avslutades den 28 maj 2018 efter nio förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 524-18 - ”assistans-målet” - angående grovt bidragsbrott m.m.

2018-05-28

 Åtal för flera fall av grova bidragsbrott har väckts vid Malmö tingsrätt. Åtalet riktar sig mot ett trettiotal personer. Huvudförhandlingen beräknas pågå under elva veckor och ska genomföras i två delar. Del 1 och 2 inleds gemensamt på tisdag den 29 maj 2018.