Beslut i Örebro tingsrätts mål B 73-18

2018-05-30

Tingsrätten har den 30 maj 2018 beslutat att den tilltalade ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Undersökningen ska ges in till tingsrätten inom fyra veckor. Först efter det kommer dom att meddelas i målet.???

Senast ändrad: 2018-05-30