Carried interest

2018-05-30

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 12 februari 2018 prövningstillstånd i mål (nr 3936–3939-17) som gäller frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Avgörande i målen kommer att meddelas måndagen den 4 juni 2018 kl. 14:00. Så snart avgörandet är expedierat kommer det att publiceras på denna webbplats.