Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svenska Akademien är inte skyldig att tillämpa regler om handlingsoffentlighet

2018-05-29

 En person begärde att få ta del av handlingar hos Svenska Akademien men nekades detta. Personen skickade då ett överklagande till Kammarrätten i Stockholm. Svenska akademien, som inte anser sig vara en myndighet, ansåg att överklagandet skulle avvisas. Kammarrätten har gjort bedömningen att Svenska Akademien inte är en myndighet i tryckfrihetsförordningens mening och inte heller av annat skäl ä...

Share Öppna i ny flik

Mål om skogsbrandsbevakning med flyg

2018-05-29

 Dom i målet gällande överklagan om skogsbrandsbevakning med flyg bedöms komma inom en till två veckor.

Share Öppna i ny flik

Vad får domstolen pröva? Nytt inlägg på domarbloggen!

2018-05-29

 I veckans blogginlägg skriver chefsrådmannen Erica Hemtke om domstolarnas roll i brottmål.

Share Öppna i ny flik

Massutskick av kravbrev för fildelning av film – Klargörande av Patent- och marknadsdomstolens roll

2018-05-28

 Medierapportering och frågor om kravbrev I media – främst SVT – förekommer just nu rapportering om massutskick av kravbrev till enskilda för påstådd olovlig fildelning av film. Enligt uppgifter förekommer att det i breven hänvisas till Patent- och marknadsdomstolen. Många personer som fått kravbrev hör också av sig hit till domstolen. Domstolen vill därför klargöra några saker. Patent- och...

Share Öppna i ny flik

Rättegången i ett mål om mord i Fisksätra är avslutad

2018-05-28

 Huvudförhandlingen i Nacka tingsrätt i ett mål rörande mord i Fisksätra avslutades den 28 maj 2018 efter nio förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 524-18 - ”assistans-målet” - angående grovt bidragsbrott m.m.

2018-05-28

 Åtal för flera fall av grova bidragsbrott har väckts vid Malmö tingsrätt. Åtalet riktar sig mot ett trettiotal personer. Huvudförhandlingen beräknas pågå under elva veckor och ska genomföras i två delar. Del 1 och 2 inleds gemensamt på tisdag den 29 maj 2018.

Share Öppna i ny flik

Byggandet av ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden kan börja

2018-05-25

 Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer 31-årig man för sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt ofredande och grovt barnpornografibrott – straffet bestäms till fängelse ett år

2018-05-25

 Tingsrätten har idag meddelat dom i mål B 1887-16, där en man hemmahörande i Kungsbacka kommun stått åtalad för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och grovt barnpornografibrott. Huvudförhandlingen har hållits inom stängda dörrar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-25

 Ett skatterättsligt kommissionärsförhållande förutsätter att hela resultatet av kommissionärsverksamheten förs över till och beskattas hos kommittentföretaget.

Share Öppna i ny flik

Information kring målet om misstänkt mord i Sjöstad i Karlstad

2018-05-25

 Åklagaren har i dag väckt åtal mot två män som anklagas för att ha mördat en man den 28 november 2017 i Sjöstad i Karlstad. Förhandling i målet är planerad att pågå under fyra dagar med start måndag den 4 juni 2018.