Mål om skogsbrandsbevakning med flyg

2018-05-29

Ansökan om överprövning av Länsstyrelsen i Värmlands upphandling av skogsbrandsbevakning med flyg inkom till Förvaltningsrätten i Karlstad den 21 februari 2018. En normal handläggningstid i sådana mål är tre till fyra månader.

Bedömningen är för närvarande att målet kan avgöras inom en till två veckor. Förvaltningsrättens avgörande kan överklagas till Kammarrätten i Göteborg. För att målet ska prövas av kammarrätten krävs prövningstillstånd.