Fängelsedom i omfattande ekobrottmål

2018-05-30

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett större ekobrottmål som har haft samband med olika finansiella produkter som riktats till svenska investerare, bland dem de s.k. Condenderobligationerna. Den tilltalade döms för grovt bokföringsbrott, grova skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Straffet bestäms till fängelse i tre år och den tilltalade meddelas även näringsförbud under fem år. Samtidigt frikänner tingsrätten den tilltalade på flera åtalspunkter, bland annat för trolöshet mot huvudman och svindleri.

Huvudförhandlingen i målet pågick under 23 dagar mellan den 29 januari och 27 april 2018. 

Senast ändrad: 2018-05-30