Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktningsframställan i ärendet om det misstänkta mordet i Hjärsta

2018-06-01

 Tingsrätten har idag fått in en häktningsframställan i ärendet om det misstänkta mordet i Hjärsta, Örebro. Häktningsförhandling kommer att hållas kl. 14.00.    

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-31

 Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig om utdelning lämnas efter det att det inte längre finns något utomstående ägande i verksamhetsföretaget men tillämplig om utdelning lämnas dessförinnan även om detta sker under samma beskattningsår. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer tre män för våldsamt upplopp i samband med motdemonstrationer i Göteborg

2018-05-31

 Hovrätten har idag meddelat dom i mål som gäller bland annat våldsamt upplopp i samband med motdemonstrationer när Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) demonstrerade i Göteborg den 30 september 2017. Hovrätten fastställer i väsentliga delar tingsrättens dom och dömer tre män för bl.a. våldsamt upplopp till fängelsestraff.

Share Öppna i ny flik

Bröderna Saavedra döms för grovt vållande till annans död för försäljning fentanyl på internet

2018-05-31

 Södertörns tingsrätt dömer idag bröderna Felipe Saavedra och Alexis Saavedra för åtta fall av grovt vållande till annans död. Bröderna har via en hemsida sålt nässprejer med fentanylliknande preparat.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-30

 Fråga om stadigvarande vistelse i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Carried interest

2018-05-30

 Avgörande i målen meddelas måndagen den 4 juni 2018.

Share Öppna i ny flik

Fängelsedom i omfattande ekobrottmål

2018-05-30

 

Share Öppna i ny flik

Beslut i Örebro tingsrätts mål B 73-18

2018-05-30

 Tingsrätten har den 30 maj 2018 beslutat att den tilltalade ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Undersökningen ska ges in till tingsrätten inom fyra veckor. Först efter det kommer dom att meddelas i målet.???

Share Öppna i ny flik

Svenska Akademien är inte skyldig att tillämpa regler om handlingsoffentlighet

2018-05-29

 En person begärde att få ta del av handlingar hos Svenska Akademien men nekades detta. Personen skickade då ett överklagande till Kammarrätten i Stockholm. Svenska akademien, som inte anser sig vara en myndighet, ansåg att överklagandet skulle avvisas. Kammarrätten har gjort bedömningen att Svenska Akademien inte är en myndighet i tryckfrihetsförordningens mening och inte heller av annat skäl ä...

Share Öppna i ny flik

Mål om skogsbrandsbevakning med flyg

2018-05-29

 Dom i målet gällande överklagan om skogsbrandsbevakning med flyg bedöms komma inom en till två veckor.