Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-30

Enligt skattelagstiftningen är de som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas här eller som har väsentlig anknytning hit skattskyldiga här för alla sina inkomster såväl i Sverige som i utlandet (obegränsat skattskyldiga). De som inte är obegränsat skattskyldiga här är endast skattskyldiga för vissa särskilt angivna inkomster (begränsat skattskyldiga).

Den fråga Högsta förvaltningsrätten hade att ta ställning till var om en person som flyttat från Sverige till ett annat land kan vistas i Sverige årligen fem månader mellan den 1 maj och den 30 september, tre veckor under jul samt göra två besök om fyra dagar vardera och därmed tillbringa 182 dagar i Sverige och 183 dagar utomlands årligen utan att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att den sammanhängande sommarvistelsen i Sverige är av sådan omfattning och sker med sådan regelbundenhet att obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse föreligger redan av detta skäl.

Bifogade filer: Mål nr 6034-17 Mål nr 6736-17 Senast ändrad: 2018-05-30