Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

44-åring häktad som misstänkt för ”Hjärstamordet”

2018-06-01

 Tingsrätten har idag häktat en 44-årig man som skäligen misstänkt för mord. Tingsrätten anser således att polisutredningen i dess nuvarande skick inte medför att den högre misstankegraden sannolika skäl är uppnådd. Gärningen misstänks ha skett någon gång under kvällen den 14 eller natten till den 15 maj 2018. Om någon häktas som skäligen misstänkt för ett brott så måste åklagaren så snart hen...

Share Öppna i ny flik

Stängda dörrar och tillträdesbegränsning för unga åhörare vid huvudförhandling i mål om grovt barnpornografibrott

2018-06-01

 Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandling i målet kommer att hållas den 7–8 juni med eventuell fortsättning den 14 juni 2018 (reservdag).

Share Öppna i ny flik

Samkönat föräldrapar från Island ska registreras som föräldrar i Sverige

2018-06-01

 Kammarrätten har bedömt att en kvinna som är förälder enligt isländsk lag ska registreras som förälder även i Sverige. Anledningen är att tilllämpningen av folkbokföringslagen i Skatteverkets beslut strider mot europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Staten döms att betala ytterligare 1 500 000 kr i ersättning för lidande till en 45-årig man som suttit häktad i tre år och fem månader

2018-06-01

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man, som suttit häktad och sedan frikänts, yrkat ersättning av staten för lidande och påstådda överträdelser av Europakonventionen samt för ekonomisk skada orsakad av frihetsberövandet. Mannen får ytterligare ersättning för lidande men inte för ekonomisk skada. Frågan om överträdelser av Europakonventionen har inte prövats.

Share Öppna i ny flik

Häktningsframställan i ärendet om det misstänkta mordet i Hjärsta

2018-06-01

 Tingsrätten har idag fått in en häktningsframställan i ärendet om det misstänkta mordet i Hjärsta, Örebro. Häktningsförhandling kommer att hållas kl. 14.00.    

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-31

 Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig om utdelning lämnas efter det att det inte längre finns något utomstående ägande i verksamhetsföretaget men tillämplig om utdelning lämnas dessförinnan även om detta sker under samma beskattningsår. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer tre män för våldsamt upplopp i samband med motdemonstrationer i Göteborg

2018-05-31

 Hovrätten har idag meddelat dom i mål som gäller bland annat våldsamt upplopp i samband med motdemonstrationer när Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) demonstrerade i Göteborg den 30 september 2017. Hovrätten fastställer i väsentliga delar tingsrättens dom och dömer tre män för bl.a. våldsamt upplopp till fängelsestraff.

Share Öppna i ny flik

Bröderna Saavedra döms för grovt vållande till annans död för försäljning fentanyl på internet

2018-05-31

 Södertörns tingsrätt dömer idag bröderna Felipe Saavedra och Alexis Saavedra för åtta fall av grovt vållande till annans död. Bröderna har via en hemsida sålt nässprejer med fentanylliknande preparat.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-30

 Fråga om stadigvarande vistelse i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Carried interest

2018-05-30

 Avgörande i målen meddelas måndagen den 4 juni 2018.