Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kommentar till regeringens beslut att Lunds tingsrätts kansliort i Landskrona blir kvar

2018-06-07

 Regeringen har i dag beslutat att inte gå vidare med Domstolsverkets begäran att Lunds tingsrätts kansliort i Landskrona ska omvandlas till tingsställe. Göran Lundahl, lagman vid Lunds tingsrätt, tycker att regeringens beslut är olyckligt och ser stora problem kring hur säkerhetsfrågorna ska lösas.

Share Öppna i ny flik

Northvolt får tillstånd till batteritillverkning i Skellefteå

2018-06-07

 Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, lämnar Northvolt AB tillstånd till etablering och drift av anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier m.m. inom del av Bergsbyns industriområde, Skellefteå kommun.

Share Öppna i ny flik

Arkivet, en tidskapsel

2018-06-05

 I veckans blogginlägg skriver arkivarien och enhetschefen Linda Sjödin om tingsrättens arkiv.

Share Öppna i ny flik

23-årig man döms för flerfaldig brottslighet omfattande bland annat våldtäkt mot barn m.m.

2018-06-05

 Tingsrätten dömer idag den man som stått åtalad för ett mycket stort antal våldtäkter mot barn, våldtäkter, grov misshandel och grovt koppleri m.m. i Kalmar med omnejd under åren 2011-2018.

Share Öppna i ny flik

Helsingborgs tingsrätt förtydligar om ersättning till nämndemän

2018-06-04

 Måndagen den 4 juni 2018 sände TV4 ett avsnitt av programmet Kalla fakta som handlar om att nämndemän kan fuska med ersättningar för inkomstbortfall. Kalla fakta har granskat drygt 250 nämndemän – de som fått högst ersättning för förlorad arbetsinkomst. När det finns misstanke om brott har detta polisanmälts. En nämndeman i Helsingborgs tingsrätt förekommer i programmet. – Tingsrätten överväger...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2018-06-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att en person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag vid tillämpningen av 57 kap.4 § första stycket 2 inkomstskattelagen även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Share Öppna i ny flik

44-åring häktad som misstänkt för ”Hjärstamordet”

2018-06-01

 Tingsrätten har idag häktat en 44-årig man som skäligen misstänkt för mord. Tingsrätten anser således att polisutredningen i dess nuvarande skick inte medför att den högre misstankegraden sannolika skäl är uppnådd. Gärningen misstänks ha skett någon gång under kvällen den 14 eller natten till den 15 maj 2018. Om någon häktas som skäligen misstänkt för ett brott så måste åklagaren så snart hen...

Share Öppna i ny flik

Stängda dörrar och tillträdesbegränsning för unga åhörare vid huvudförhandling i mål om grovt barnpornografibrott

2018-06-01

 Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandling i målet kommer att hållas den 7–8 juni med eventuell fortsättning den 14 juni 2018 (reservdag).

Share Öppna i ny flik

Samkönat föräldrapar från Island ska registreras som föräldrar i Sverige

2018-06-01

 Kammarrätten har bedömt att en kvinna som är förälder enligt isländsk lag ska registreras som förälder även i Sverige. Anledningen är att tilllämpningen av folkbokföringslagen i Skatteverkets beslut strider mot europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Staten döms att betala ytterligare 1 500 000 kr i ersättning för lidande till en 45-årig man som suttit häktad i tre år och fem månader

2018-06-01

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man, som suttit häktad och sedan frikänts, yrkat ersättning av staten för lidande och påstådda överträdelser av Europakonventionen samt för ekonomisk skada orsakad av frihetsberövandet. Mannen får ytterligare ersättning för lidande men inte för ekonomisk skada. Frågan om överträdelser av Europakonventionen har inte prövats.