Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-04-23

 Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2019-02-22 i ärende 81-2019/54.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett prejudikat om penningtvättsbrott

2019-04-18

 I ett mål om penningtvättsbrott behandlar Högsta domstolen dels hur det brottet förhåller sig till ett bedrägeri som förbrott, dels straffvärdebedömningen.

Share Öppna i ny flik

Norsk jägare döms för grovt vållande till kroppsskada efter att ha skjutit joggare

2019-04-18

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som i media benämnts ”den norske jägaren” för grovt vållande till kroppsskada och grovt jaktbrott. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år. Målsäganden får skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Det s.k. Östersundsmålet

2019-04-18

 Huvudförhandlingen med början den 24 april 2019 har ställts in.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-04-18

 Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare sig vid bedömningen av permanent uppehållsrätt eller vid bedömningen av bibehållen uppehållsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2019-04-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt under vilka förutsättningar ett företag får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier efter en fusion med ett företag som inte hade rätt att använda den metoden.

Share Öppna i ny flik

Northvolt AB får miljötillstånd till utökad produktion i Skellefteå

2019-04-17

 Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i dag lämnat Northvolt AB ett nytt tillstånd till att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Bolaget får nu tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom förra året.

Share Öppna i ny flik

Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar strider inte mot lag

2019-04-17

 Förvaltningsrätten har bedömt att Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar inte strider mot kommunallagen eller tryckfrihetsförordningen.

Share Öppna i ny flik

Det är inte straffbart att i ett polisförhör ge falskt alibi åt en person som har dömts för ett brott

2019-04-17

 En kvinna åtalades för skyddande av brottsling. Hon hade vid polisförhör lämnat uppgifter i syfte att ge alibi åt en person som hade dömts för medhjälp till mord. Tingsrätten och hovrätten ansåg att det inte var straffbart att lämna uppgifterna och frikände kvinnan. Högsta domstolen gör samma bedömning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fastighetsskatt

2019-04-17

 Vindkraftverk ska beskattas med en skattesats om 0,5 procent om en lägre skattesats skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids.