Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-04-16

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det fanns sådana brister i det lämnade underlaget att något förhandsbesked inte borde ha lämnats av Skatterättsnämnden.

Bifogade filer: Mål nr 1005-18 Senast ändrad: 2019-04-16