Oskäligt avtalsvillkor vid biluthyrning förbjuds

2019-04-16

Konsumentombudsmannen har yrkat att Biluthyrarna ska förbjudas att använda ett avtalsvillkor som anger s.k. strikt ansvar för konsumenter som hyr bil. Ett sådant ansvar innebär att konsumenten blir ersättningsskyldig ifall fordonet blir skadat eller stulet, även om konsumenten inte kan lastas för olyckan eller stölden. Om inte något särskilt hade angetts i avtalet, skulle konsumenten kunnat undgå ersättningsskyldighet genom att visa att han eller hon varit aktsam. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför kommit fram till att avtalsvillkoret innebär en skillnad till konsumentens nackdel vid en jämförelse med vad som annars skulle gälla. Denna nackdel vägs inte upp av några andra, för konsumenten mer gynnsamma, avtalsvillkor. Vid en helhetsbedömning har domstolen, liksom underinstansen, delat Konsumentombudsmannens uppfattning att avtalsvillkoret är oskäligt och ska förbjudas.

Domen får inte överklagas.

Senast ändrad: 2019-04-16