Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förutsättningarna för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats länge i Sverige

2019-04-24

 När en utlänning har vistats länge i Sverige kan utvisning på grund av brott ske endast om det finns synnerliga skäl. Högsta domstolen har i en dom som meddelats i dag utvecklat vad som kan utgöra synnerliga skäl och hur olika faktorer som är relevanta ska vägas mot varandra.

Share Öppna i ny flik

Man döms för försök till mord i Vallentuna

2019-04-24

 I december 2018 kom en helt vitklädd person in på ett bilföretag i ett industriområde i Vallentuna och stack en kniv i bröstkorgen på en anställd. Skadorna blev livshotande. En man som varit anhållen och häktad sedan några timmar efter händelsen har nu, mot sitt nekande, dömts för försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-04-23

 Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2019-02-22 i ärende 81-2019/54.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett prejudikat om penningtvättsbrott

2019-04-18

 I ett mål om penningtvättsbrott behandlar Högsta domstolen dels hur det brottet förhåller sig till ett bedrägeri som förbrott, dels straffvärdebedömningen.

Share Öppna i ny flik

Norsk jägare döms för grovt vållande till kroppsskada efter att ha skjutit joggare

2019-04-18

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som i media benämnts ”den norske jägaren” för grovt vållande till kroppsskada och grovt jaktbrott. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år. Målsäganden får skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Det s.k. Östersundsmålet

2019-04-18

 Huvudförhandlingen med början den 24 april 2019 har ställts in.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-04-18

 Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare sig vid bedömningen av permanent uppehållsrätt eller vid bedömningen av bibehållen uppehållsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2019-04-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt under vilka förutsättningar ett företag får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier efter en fusion med ett företag som inte hade rätt att använda den metoden.

Share Öppna i ny flik

Northvolt AB får miljötillstånd till utökad produktion i Skellefteå

2019-04-17

 Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i dag lämnat Northvolt AB ett nytt tillstånd till att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Bolaget får nu tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom förra året.

Share Öppna i ny flik

Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar strider inte mot lag

2019-04-17

 Förvaltningsrätten har bedömt att Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar inte strider mot kommunallagen eller tryckfrihetsförordningen.