Northvolt AB får miljötillstånd till utökad produktion i Skellefteå

2019-04-17

Bolaget har för avsikt att utöka sin verksamhet och hade därför ansökt hos domstolen om ett mer omfattande tillstånd än tidigare. Samtliga motparter och remissinstanser har ställt sig positiva till ansökan och domstolen har godtagit bolagets yrkanden.

Genom det nya tillståndet får bolaget tillverka högst 85 000 ton litiumjon-batterier och högst 40 000 ton metalloxider per år samt grafitelektroder till nämnda batterier.

Tillståndet är förenat med i huvudsak samma villkor som gäller för verksamheten i dag. För att domstolen ska kunna bestämma vilka slutliga villkor som ska gälla för bland annat utsläpp till vatten och luft från verksamheten måste ytterligare utredningar genomföras och redovisas till domstolen efter tre års tid.

Den ansökta verksamheten ska ha satts igång senast fem år från det att domen har vunnit laga kraft. Tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Det nya tillståndet är tänkt att ersätta det gamla tillståndet som då upphör att gälla.

 

 

 

 

Senast ändrad: 2019-04-17