Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny domstolsbyggnad i Hudiksvall

2019-03-22

 Idag har ett stort steg tagits mot en ny domstolsbyggnad i Hudiksvall i kvarteret Smedjan 5. Den valda tomten bedöms vara ett bra val då den skapar möjlighet för en effektiv domstolsverksamhet och dessutom är lokaliserad nära polishuset. Byggstarten är planerad till våren 2020. ?

Share Öppna i ny flik

Straffvärdet av flerfaldiga grova sexualbrott

2019-03-22

 Påföljden för bl.a. ett stort antal grova våldtäkter mot barn har bestämts till tolv års fängelse. Genom domen ger Högsta domstolen vägledning för hur straffvärdet av flerfaldiga grova sexualbrott ska bedömas.

Share Öppna i ny flik

Åtal för tjänstefel för rymning utanför Laxå

2019-03-22

 Den tjänsteman som var ansvarig för transporten av en frihetsberövad person till häktet i Örebro den 12 juli 2018 har åtalats för tjänstefel. Åklagaren har gjort gällande att tjänstemannen av oaktsamhet brustit i sin myndighetsutövning genom att underlåta att vidta de återgärder som krävdes för att den frihetsberövade personen inte skulle kunna rymma. Huvudförhandling i målet förväntas börja i...

Share Öppna i ny flik

Datum satt för det uppmärksammade Daniel Kindberg målet

2019-03-21

 Den 24 april 2019 kl. 09.00 inleds rättegången mot tre personer som bl.a. är åtalade för grov trolöshet mot huvudman/medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. I målet förs även talan om skadestånd, förverkande av utbyte av brott, företagsbot och näringsförbud.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete

2019-03-21

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är hur en köpares betalning för utfört hushållsarbete ska fördelas mellan kostnader som kan ligga till grund för skattereduktion och övriga kostnader när arbetskostnaden uppskattas till ett skäligt belopp (Mål nr 586-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6070-17).

Share Öppna i ny flik

En bank har ansetts ha bättre rätt till två husbilar som banken sålt med återtagandeförbehåll

2019-03-21

 Högsta domstolen har avgjort en tvist rörande giltigheten av ett återtagandeförbehåll som en bank hade ställt upp i samband med försäljning av två husbilar. Huvudfrågan var om banken hade lämnat ett uttryckligt eller underförstått medgivande till köparen att förfoga över bilarna, t.ex. genom vidareförsäljning, och om förbehållet därför sakrättsligt inte längre skulle gälla.

Share Öppna i ny flik

Sanktionsavgift för överträdelse av arbetsmiljöföreskrifter

2019-03-21

 En arbetsgivare har ett mycket långtgående ansvar för arbetsmiljön. En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck och den arbetsgivare som i strid med detta krav låter en arbetstagare köra truck ska betala en sanktionsavgift.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-03-21

 Regeringen har den 21 mars:

Share Öppna i ny flik

En man har dömts till 18 års fängelse för mordet av sin hustru

2019-03-21

 I slutet av juli i fjol påträffades en kvinna svårt misshandlad till döds i en lägenhet i Göteborg. Hennes make greps på platsen. Tingsrätten har dömt mannen för mord och har bestämt straffet till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-03-20

 Fråga om obegränsad skattskyldighet i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit när en fysisk person varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka.