Straffvärdet av flerfaldiga grova sexualbrott

2019-03-22

En man dömdes i hovrätten för omkring 100 fall av grov våldtäkt mot barn samt ytterligare omfattande grov sexualbrottslighet. Gärningarna hade begåtts mot samma målsägande under nästan fem års tid. Påföljden bestämdes av hovrätten till nio års fängelse. Högsta domstolen har prövat frågan om påföljd för mannen.

När det samlade straffvärdet för upprepade allvarliga sexualbrott mot samma målsägande ska bedömas måste hänsyn tas till sambandet mellan brotten och den systematik som har präglat dem. Det gäller inte minst när gärningsmannen under en längre tid har begått sådana brott mot en skyddslös eller närstående person. Brottsligheten kännetecknas i sådana fall ofta av att offret är helt utlämnat åt gärningsmannen och befinner sig i en mycket utsatt och inte sällan närmast tvångsliknande situation. Det finns därför särskild anledning att beakta brottslighetens samlade innebörd och verkningar.

De försvårande omständigheter som har gällt i detta fall har fått betydelse utöver det samlade straffvärdet hos de enskilda gärningarna i sig. Högsta domstolen har därför ändrat hovrättens dom och bestämt påföljden till tolv års fängelse.

Bifogade filer: B 4878-18 Senast ändrad: 2019-03-22