Ordningsregler vid rättegång om mordbrand

2019-03-22

 

• Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild, t.ex. kameror eller mobiltelefoner, ska i rättssalen vara avstängd och undanstoppad.

• Åhörare som lämnar rättssalen under pågående huvudförhandling får inte komma tillbaka in i rättssalen förrän efter nästa paus.

 

Den 27 mars 2019 ska tingsrätten hålla syn på Furuhov vid Åhus. Vid synen gäller följande ordningsregler.

 

• Åhörare får inte komma närmare rättens ledamöter, rättens protokollförare, åklagaren eller försvararen än 10 meter.

 

• Åhörare får inte komma närmare den tilltalade än 20 meter.

 

• Dessa ordningsregler gäller även när personerna ovan befinner sig i sina bilar.

 

• Vid förflyttning under synen innebär dessa ordningsregler att åhörarna ska flytta sig så att de inte bryter mot ovan angivna avståndsregler.

 

 

 

Som åhörare anses varje närvarande person som inte ingår i rätten, är protokollförare, är tilltalad eller är åklagare eller försvarare, således även journalister och pressfotografer.

 

Ordningsreglerna, som har beslutats av tingsrätten, motiveras av intresset att kunna ha en säker och välordnad huvudförhandling och syn.

 

Brott mot ordningsreglerna kan medföra avvisning från rättssalen eller platsen för synen eller häktning.

 

Senast ändrad: 2019-03-22