Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Daniel Wellington-klockan skyddas av upphovsrätt.

2019-03-22

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål gällande bl.a. upphovsrätten till en klocka av märket Daniel Wellington. Patent- och marknadsöverdomstolen har, med ändring av underinstansens dom, bl.a. kommit fram till att Daniel Wellington-klockan har ett upphovsrättsligt skydd och förbjudit ett annat företag att marknadsföra och sälja en liknande klocka.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete

2019-03-22

 Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som hushållsarbete på grund av att kommunen ska anses ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet. (Mål nr 1502-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5586-17).

Share Öppna i ny flik

Tilltalade för förberedelse till mord släppta ut häkte

2019-03-22

 Den 18 mars hölls den sista förhandlingsdagen som avser åtal för förberedelse till mord kring den 26 juni 2018 i Göteborg (mål B 8658-18). Tingsrätten har idag beslutat att tre av de fem tilltalade inte längre ska vara häktade.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m

2019-03-22

 Fråga om innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet när uppgifter tillförts ett ärende av någon annan än den som ärendet gäller och om denna skyldighet inte har uppfyllts, vilken betydelse detta har vid en domstolsprövning. (Mål nr 3573-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4880-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2019-03-22

 Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1480-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3403-16).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2019-03-22

 Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1068-17).

Share Öppna i ny flik

Ordningsregler vid rättegång om mordbrand

2019-03-22

 Vid rättegång mellan den 26 mars 2019 och den 6 maj 2019 rörande mordbrand i Åhus och Kristianstad gäller följande ordningsregler, utöver det förbud mot fotografering i rättssalen som följer av lag.

Share Öppna i ny flik

Ny domstolsbyggnad i Hudiksvall

2019-03-22

 Idag har ett stort steg tagits mot en ny domstolsbyggnad i Hudiksvall i kvarteret Smedjan 5. Den valda tomten bedöms vara ett bra val då den skapar möjlighet för en effektiv domstolsverksamhet och dessutom är lokaliserad nära polishuset. Byggstarten är planerad till våren 2020. ?

Share Öppna i ny flik

Straffvärdet av flerfaldiga grova sexualbrott

2019-03-22

 Påföljden för bl.a. ett stort antal grova våldtäkter mot barn har bestämts till tolv års fängelse. Genom domen ger Högsta domstolen vägledning för hur straffvärdet av flerfaldiga grova sexualbrott ska bedömas.

Share Öppna i ny flik

Åtal för tjänstefel för rymning utanför Laxå

2019-03-22

 Den tjänsteman som var ansvarig för transporten av en frihetsberövad person till häktet i Örebro den 12 juli 2018 har åtalats för tjänstefel. Åklagaren har gjort gällande att tjänstemannen av oaktsamhet brustit i sin myndighetsutövning genom att underlåta att vidta de återgärder som krävdes för att den frihetsberövade personen inte skulle kunna rymma. Huvudförhandling i målet förväntas börja i...