Åtal för tjänstefel för rymning utanför Laxå

2019-03-22

Den tjänsteman som var ansvarig för transporten av en frihetsberövad person till häktet i Örebro den 12 juli 2018 har åtalats för tjänstefel. Åklagaren har gjort gällande att tjänstemannen av oaktsamhet brustit i sin myndighetsutövning genom att underlåta att vidta de återgärder som krävdes för att den frihetsberövade personen inte skulle kunna rymma.

Huvudförhandling i målet förväntas börja i slutet på april eller under maj månad.

 

Senast ändrad: 2019-03-22