Ny domstolsbyggnad i Hudiksvall

2019-03-22

Hudiksvalls tingsrätt är idag inrymd i en jugendbyggnad från 1909. Byggnaden möter inte längre dagens krav på säkerhet och tillgänglighet och tillgodoser heller inte domstolens behov av förhandlingssalar och mötesrum för parter och andra aktörer som verkar i tingsrätten. Nuvarande lokaler bedöms inte vara utvecklingsbara för domstolens behov. Behovet av nya och säkrare lokaler är stort. Idag har därför Domstolsverket och fastighetsägarna Perol Fastigheter 2 AB, tecknat ett avtal angående en ny domstolsbyggnad i Hudiksvall.

- Det här är ett sedan länge efterlängtat besked. Efter flera år av ovisshet kan vi nu på allvar börja med planeringen för att skapa en i alla avseenden modern domstol i Hälsingland, säger Christian von Szalay, lagman vid Hudiksvalls tingsrätt.

En av Domstolsverkets centrala uppgifter är att anskaffa, inreda och utrusta lokaler inom Sveriges Domstolar.

- Våra lokaler ska vara transparenta, öppna och välkomnande samtidigt som en hög säkerhet ska upprätthållas. För oss är det viktigt att arbeta med högt ställda krav på en god arbetsmiljö, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och vi arbetar med ett hållbarhetstänk som ska genomsyra alla våra om- och nybyggnadsprojekt, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör vid Domstolsverket.

Bifogade filer: Bild på den nya domstolsbyggnaden Senast ändrad: 2019-03-22