Datum satt för det uppmärksammade Daniel Kindberg målet

2019-03-21

Huvudförhandlingen är planerad att äga rum den 24–26 april, 14 maj, 16 maj, 27–29 maj, 3–5 juni, 7 juni och ev. 17–18 juni (reservdagar).