Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2019-03-22

Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1480-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3403-16).