Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m

2019-03-22

Fråga om innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet när uppgifter tillförts ett ärende av någon annan än den som ärendet gäller och om denna skyldighet inte har uppfyllts, vilken betydelse detta har vid en domstolsprövning. (Mål nr 3573-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4880-17).