Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mannen som varit häktad som skäligen misstänkt för ”Hjärstamordet” har försatts på fri fot

2018-06-08

 Tingsrätten har idag beslutat att häva häktningen avseende den man som den 1 juni 2018 häktades såsom skäligen misstänkt för mord. Enligt tingsrätten är mannen fortfarande endast skäligen misstänkt. Den som är skäligen misstänkt för ett brott får vara häktad i högst en vecka. Om inte åklagaren efter en vecka kan visa att misstankegraden har höjts till sannolika skäl ska häktningen hävas. Efters...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kupongskatt

2018-06-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det inte föreligger rätt till ränta på återbetald kupongskatt då återbetalningsorsaken inte beror på att skatten har innehållits i strid med EU-rätten.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar frikännande dom i målet med en TV-profil

2018-06-08

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en TV-profil åtalats för våldtäkt. Den påstådda våldtäkten ska ha skett på en fest år 2008 där många personer deltog.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål om grov smuggling av alkohol

2018-06-08

 Hovrätten har idag meddelat dom i mål som gäller grov smuggling av alkohol. Hovrätten fäller de tre huvudmännen för fler brott än vad tingsrätten gjorde och skärper straffen för dem. Ytterligare sex personer fälls för brott och tre av dem döms för grov smuggling m.m. till fängelsestraff.

Share Öppna i ny flik

Fotbollsspelare döms för våldtäkt mot barn

2018-06-08

 Tingsrätten har idag dömt den åtalade MFF-spelaren för två fall av våldtäkt mot barn. Målsäganden var en 14-årig flicka. Mannen döms till fängelse i två år och åtta månader. Han utvisas ur landet och ska även betala skadestånd till målsäganden. Den andre tilltalade i målet frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Stockholm District Court sentences one person to life imprisonment for terrorist offenses related to the events at Drottninggatan

2018-06-07

 The Court has today passed a sentence towards the male person who was indicted of terrorist offenses in Stockholm on April 7th, 2017. The defendant has among a series of crimes been found guilty of terrorist offense by murder in five cases. The penalty has been set to life imprisonment. The defendant has also been held liable to pay damages to more than one hundred victims of crime.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en person till livstids fängelse för terroristbrott m.m. i anledning av händelserna på Drottninggatan

2018-06-07

 Tingsrätten har i dag meddelat dom mot den person som har stått åtalad för terroristbrott m.m. i samband med händelserna på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Mannen döms bl.a. för terroristbrott genom fem mord. Straffet har bestämts till livstids fängelse. Skadestånd har samtidigt dömts ut till över 100 brottsoffer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-06-07

 Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra omsättning i mervärdesskattelagens (1994:200) mening.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-06-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked om inkomstskatt och avvisat ansökningen. Domstolen fann att de frågor som ställts inte är av det slaget att det kan anses finnas ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande och att det således inte är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom den 8 juni

2018-06-07

 Pressträff med anledning av dom i mål om våldtäkt