Pressträff i samband med dom den 8 juni

2018-06-07

Som tidigare kommunicerats kommer tingsrätten i samband med att domen meddelas att gå ut med ett pressmeddelande.

Dessutom kommer tingsrätten att hålla en pressträff kl. 11.00 i sal 13, i tingsrättens lokaler på Tingsvägen 11 i Sollentuna. Pressträffen kommer att inledas av rättens ordförande chefsrådmannen Klas Reinholdsson. Därefter finns det möjlighet till frågor från journalisterna.

Personal från tingsrätten finns på plats från kl. 10.45 för att anvisa platser och hjälpa representanter från pressen. I salen kommer pressmeddelandet och domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 11.00.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.