Fotbollsspelare döms för våldtäkt mot barn

2018-06-08

Malmö tingsrätt har under sex dagar avhandlat åtalet mot den nu 23-årige fotbollsspelaren och en annan man. Fotbollsspelaren åtalades för att vid två tillfällen haft samlag med en 14-årig flicka trots att han känt till att hon var minderårig.

Åklagarens huvudsakliga bevisning har utgjorts av konversationer på sociala medier. Fotbollsspelarens uppgift om att det inte är han som skrivit meddelandena är motbevisad enligt tingsrätten som konstaterar att målsäganden tydligt uppgett för honom att hon bara var 14 år. Trots det har han stämt träff med henne och haft sex i en kompis lägenhet.

Såvitt framkommit har samlaget varit frivilligt från målsägandens sida. En 14-åring kan dock inte samtycka till att ha sex och fotbollsspelaren har därför dömts för gärningen. Tingsrätten rubricerar brottet som våldtäkt mot barn och inte som sexuellt utnyttjande av barn som är ett mindre allvarligt brott.

- Det är fråga om en vuxen man som tagit kontakt med en flicka som nyligen fyllt 14 år och en vecka senare stämt träff med henne i syfte att ha sex. Under sådana förhållanden kan inte brottet anses som mindre allvarligt, säger rättens ordförande rådmannen Sara Skouras

Tingsrätten har också dömt fotbollsspelaren för att ha haft sex med målsäganden på en toalett i Folkets park i Malmö den 1 juni 2017. Även detta brott har bedömts som våldtäkt mot barn.

- Mannen har följt efter målsäganden in på toaletten och utnyttjat att hon befunnit sig i en trängd situation. Då spelar det ingen roll för rubriceringen att hon varit nära 15-års gränsen, säger Sara Skouras.

Vid bestämmande av fängelsestraffets längd har tingsrätten tagit hänsyn till fotbollsspelarens uppgift om att hans kontrakt med MFF kommer att sägas upp om han döms.

Den andre mannen som åtalats i målet frias helt då det inte är visat att han känt till målsägandens ålder eller haft skälig anledning att anta att hon var under 15 år.

 

Senast ändrad: 2018-06-08