Tingsrätten meddelar frikännande dom i målet med en TV-profil

2018-06-08

Åtalet har ogillats, vilket innebär att TV-profilen har frikänts. Av domen framgår att tingsrätten anser att den bevisning som har lagts fram från åklagarens sida inte är tillräckligt robust för en fällande dom.

Det aktuella målet vilar i huvudsak på de uppgifter som målsäganden har lämnat. Ett antal vittnen, bl.a. festdeltagare, har också hörts. Vittnena har berättat om vad målsäganden i olika skeden ska ha sagt om händelsen till dem.

- I målet finns särskilda svårigheter, säger chefsrådmannen Klas Reinholdsson som var ordförande. En sådan är att gärningen ska ha inträffat drygt nio år innan den efter polisanmälan började utredas. Risken för felaktiga minnesbilder har därför fått beaktas särskilt och varje uppgift analyseras noga. Slutsatsen blev att åtalet inte var styrkt.

Eftersom åtalet inte bifallits har inte heller något skadestånd dömts ut.

Tingsrättens ledamöter var eniga.

Klas Reinholdsson svarar på frågor på en pressträff kl. 11.00 idag och är därefter tillgänglig för frågor per telefon mellan kl. 11:45 och 13:00, telefon 08-561 695 29.

Senast ändrad: 2018-06-08