Hovrätten meddelar dom i mål om grov smuggling av alkohol

2018-06-08

Hovrätten gör bedömningen att det funnits ett brottsupplägg redan från början av de organiserade resorna med buss till Tyskland och att det inte funnits något utrymme för – eller intresse av – en seriös transportverksamhet för resenärer som skulle ta in alkohol för eget bruk.

Två av huvudmännen döms för grov smuggling vid 208 tillfällen och den tredje för grov smuggling vid 71 tillfällen. Hovrätten bestämmer fängelsestraffens längd till 4 år, 3 år och 10 månader och 3 år och 6 månader.

De tre förpliktas även att såsom förverkat värde av insmugglad alkohol betala 2,5 miljoner kr, 2 miljoner kronor och 1,5 miljoner kr vardera.

Beträffande övriga tre personer som döms för grov smuggling fäller hovrätten två av dem för fler brott än tingsrätten gjorde och skärper fängelsestraffen för samtliga.

Hovrätten dömer även en person, som helt frikändes av tingsrätten, för fem fall av smuggling till villkorlig dom med samhällstjänst.

Senast ändrad: 2018-06-08