Tingsrätten dömer en person till livstids fängelse för terroristbrott m.m. i anledning av händelserna på Drottninggatan

2018-06-07

Strax före klockan tre på eftermiddagen fredagen den 7 april 2017 tillgrep den åtalade personen en lastbil och körde den nedför Drottninggatan i Stockholm. Under sin färd dödade han fem personer, skadade ett tiotal personer samt utsatte ett ytterligare stort antal personer för direkt livsfara. Färden på Drottninggatan tog knappt 40 sekunder och avslutades med att lastbilen kördes in i Åhléns varuhus. Den åtalade personen antände sedan en hemmabyggd spränganordning i lastbilens förarhytt. Spränganordningen detonerade dock inte på det sätt det var tänkt. Den åtalade personen avvek därefter från platsen, men han kunde gripas senare under kvällen. 

Tingsrätten har kommit fram till att den åtalade personen ska dömas för terroristbrott dels genom fem mord, dels genom allmänfarlig ödeläggelse. Tingsrätten har vidare kommit fram till att den åtalade personen ska dömas för försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord. Slutligen har tingsrätten funnit att han i 24 fall har gjort sig skyldig till brottet framkallande av fara för annan.  

Straffet har bestämts till livstids fängelse. Tingsrätten har också beslutat om livstids utvisning. 

Tingsrätten har därutöver prövat ett stort antal skadeståndsyrkanden. De personer som har utsatts för försök till mord eller framkallande av fara för annan har tillerkänts skadestånd för kränkning. Anhöriga till avlidna personer har tillerkänts ersättning för personskada. Skadeståndsbeloppen har fastställts utifrån rättspraxis. Tingsrätten har dock när det gäller kränkningsersättning gått utöver de schabloner som finns på området. 

Domare i målet har varit chefsrådmannen Ragnar Palmkvist (ordförande), rådmannen Carl Rosenmüller (referent) samt tre nämndemän. 

Beställning av handlingar i målet m.m. 

Kopior av domen kan beställas via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se.  

Senast ändrad: 2018-06-07