Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kränkningsersättning vid upprepad brottslighet ska utgå för den samlade kränkningen

2018-12-20

 En person som utsätts för ett brott kan få ersättning för den kränkning som brottet innebär. När det förekommit upprepade brottsliga handlingar som har samband med varandra är det den samlade kränkning som angreppen inneburit som är avgörande.

Share Öppna i ny flik

Tre personer i ett tv-team som hjälpte 15-årig flykting att resa från Grekland till Sverige dömda för människosmuggling

2018-12-20

 ?Ett tv-team om tre personer var 2014 i Grekland för att spela in en programserie, som senare sändes på tv. I Aten vädjade en 15-årig flykting om att få följa med tv-teamet. Teamet tog flyktingen med sig och de reste tillsammans med båt till Italien och därefter med tåg från Italien genom Österrike och Tyskland till Danmark. Från Köpenhamn tog de buss över Öresundsbron till Malmö. Flyktingsmugg...

Share Öppna i ny flik

Målet angående påstått fusk under högskoleprovet

2018-12-20

 Huvudförhandlingen i målet har avslutats och Norrköpings tingsrätt planerar med ändring av tidigare beslut att meddela dom torsdagen den 17 januari 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-12-20

 Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bilstöd

2018-12-20

 Bilstöd i form av anpassningsbidrag får lämnas endast för anpassningar som kräver en varaktig förändring av ett fordon.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn på nätet

2018-12-20

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn, huvudsakligen på nätet. Hovrätten har höjt straffet från sju till åtta års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-20

 Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk stiftelses fullföljdsverksamhet har inte ansetts medföra att den får ett fast driftställe här.

Share Öppna i ny flik

Strömavbrott på Ystads tingsrätt

2018-12-20

 Just nu är det strömavbrott på Ystads tingsrätt. Problemet beräknas vara avhjälpt klockan 14.00. Orsaken till strömavbrottet är en avgrävd kabel. Pågående förhandlingar återupptas så snart problemet är löst. Strömavbrottet gör att man i nuläget inte kan nå tingsrätten via fast telefoni. Målavdelningen nås via 0732-701415 alternativt 0732-701417

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i mål om människohandel

2018-12-19

 Tingsrätten har idag fällt sex personer för bl.a. människohandel och en person för medhjälp till människohandel. En person som åtalats för medhjälp till människohandel har frikänts. Påföljderna har bestämts till mellan 1,5 års fängelse och 5,5 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

En person häktad för mord i Enskededalen

2018-12-19

 Södertörns tingsrätt har idag häktad en person på sannolika skäl misstänkt för mord i Enskededalen den 16 december 2018.