Hovrätten meddelar dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn på nätet

2018-12-20

En man åtalades och dömdes i tingsrätten för bl.a. grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, poseringsbrott, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Brotten hade begåtts mot ett drygt 60-tal målsägande. Tingsrätten bestämde straffet till sju års fängelse. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten. Den man som dömts begärde att han skulle frikännas från majoriteten av brotten han dömts för eller i vart fall att ett kortare fängelsestraff skulle dömas ut. Han begärde också att flera av skadestånden skulle avslås. Åklagaren överklagade domen och begärde att mannen skulle dömas till ett längre fängelsestraff. Flera av målsägandena begärde högre skadestånd.Hovrätten har i huvudsak gjort samma bedömningar som tingsrätten och dömt mannen för ett mycket stort antal sexualbrott som riktats mot barn. Tingsrätten hade frikänt mannen från flera fall av försök till poseringsbrott och försök till köp av sexuell handling av barn. Hovrätten fäller nu mannen för sådana brott eftersom det med hänsyn till målsägandenas låga ålder och andra omständigheter funnits en risk för att brotten hade fullbordats. Hovrätten höjer straffet till åtta års fängelse och tar då hänsyn till att mannen döms för ett mycket stort antal allvarliga sexualbrott mot barn och att mannens agerande varit både systematiskt och hänsynslöst. Hovrätten har även beslutat att mannen ska vara kvar i häkte.Christina Brobacke var ansvarig domare i målet.- Mannens brottslighet har drabbat ett mycket stort antal barn, många av dem så unga som 12-13 år. Fallet visar hur lättåtkomliga och utsatta barn är på sociala medier. De kan lätt bli offer för personer med onda avsikter.

Senast ändrad: 2018-12-19