Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Målet angående påstått fusk under högskoleprovet

2018-12-20

 Huvudförhandlingen i målet har avslutats och Norrköpings tingsrätt planerar med ändring av tidigare beslut att meddela dom torsdagen den 17 januari 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-12-20

 Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bilstöd

2018-12-20

 Bilstöd i form av anpassningsbidrag får lämnas endast för anpassningar som kräver en varaktig förändring av ett fordon.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn på nätet

2018-12-20

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn, huvudsakligen på nätet. Hovrätten har höjt straffet från sju till åtta års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-20

 Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk stiftelses fullföljdsverksamhet har inte ansetts medföra att den får ett fast driftställe här.

Share Öppna i ny flik

Strömavbrott på Ystads tingsrätt

2018-12-20

 Just nu är det strömavbrott på Ystads tingsrätt. Problemet beräknas vara avhjälpt klockan 14.00. Orsaken till strömavbrottet är en avgrävd kabel. Pågående förhandlingar återupptas så snart problemet är löst. Strömavbrottet gör att man i nuläget inte kan nå tingsrätten via fast telefoni. Målavdelningen nås via 0732-701415 alternativt 0732-701417

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i mål om människohandel

2018-12-19

 Tingsrätten har idag fällt sex personer för bl.a. människohandel och en person för medhjälp till människohandel. En person som åtalats för medhjälp till människohandel har frikänts. Påföljderna har bestämts till mellan 1,5 års fängelse och 5,5 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

En person häktad för mord i Enskededalen

2018-12-19

 Södertörns tingsrätt har idag häktad en person på sannolika skäl misstänkt för mord i Enskededalen den 16 december 2018.

Share Öppna i ny flik

Justitieombudsmannens tillsynsbeslut kan inte överklagas

2018-12-19

 Ett tillsynsbeslut av Justitieombudsmannen kan inte överklagas, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom. En universitetslektor har överklagat ett beslut där JO riktar kritik mot personen, men kammarrätten anser att beslutet inte kan överklagas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m

2018-12-19

 Fråga om hur det ska avgöras om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar (Mål nr 3595-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5495-17).