Justitieombudsmannens tillsynsbeslut kan inte överklagas

2018-12-19

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän, har till uppgift att granska att en myndighet arbetar enligt de lagar och regler som styr myndighetens arbete.

 

I ett tillsynsbeslut har JO riktat kritik mot en universitetslektor. Den kritiserade personen har överklagat beslutet och begärt i första hand att det ska slås fast att personen inte gjort något fel eller att beslutet ska upphävas.

Kammarrätten bedömer att svensk rätt och europarätten innebär att JO:s tillsynsbeslut inte kan överklagas. Det är därför inte möljigt att överklaga ett tillsynsbeslut som JO har fattat.

 

Bifogade filer: Dom i mål nr 6956-18 Senast ändrad: 2018-12-19