Fällande dom i mål om människohandel

2018-12-19

Tingsrätten har funnit att sex av de tilltalade tillsammans har organiserat tiggeri i trakten av Växjö. Tiggarna har rekryterats i Bulgarien. Några av dem har i Sverige huvudsakligen bott i skogsläger. Andra tiggare har bott i en villa i Hultsfred. I skogslägren har tiggarna bott i husvagnar eller bilar. En del av dem har saknat möjlighet till uppvärmning under natten. De flesta tiggarna i målet har tiggt mot en fast lön och det de har tiggt ihop har överlämnats till gärningsmännen. De har berättat att de har varit anställda som tiggare. 

- Upplägget att ha tiggare anställda är inte i sig tillräckligt för att göra sig skyldig till brottet människohandel. Det finns flera tidigare avgöranden där detta har fastslagits, säger lagmannen Lars-Olle Larsson. 

I detta fall har emellertid några av tiggarna rekryterats på ett otillbörligt sätt genom att de vilseletts, främst beträffande under vilka förhållanden de skulle komma att tigga, och några tiggare har haft så miserabla hemförhållanden i Bulgarien att detta otillbörligt utnyttjats. I Sverige har några av tiggarna bl.a. blivit misshandlade, skuldsatts, tilldelats böter, övervakats eller tilldelats mindre mat om de tiggt ihop för lite pengar. De har satts att tigga under långa arbetspass oavsett väderlek.

Sammantaget har tingsrätten funnit att tiggarna har exploaterats på ett sätt att de befunnit sig i ett nödläge och att detta har varit syftet med gärningsmännens åtgärder. I dessa delar har tingsrätten funnit åtalet för människohandel styrkt. Situationen för tiggarna har emellertid varierat beroende på t.ex. släktskap. En del tiggare har exempelvis själva kunnat behålla vad de tjänat och haft bättre förhållanden. Tingsrätten har inte funnit att samtliga tiggare som åtalet omfattar har utsatts för människohandel. Det har funnits styrkt att nio tiggare har utsatts för människohandel. 

En person som åtalats för medhjälp till människohandel har frikänts. Han har låtit tiggare bo i en del av sitt hus, enligt egen utsago för att de där hade det bättre än i bilar i skogen. Åklagaren har inte gjort gällande att denne person haft någon ekonomisk vinning av att låta tiggare bo hemma hos sig. Tingsrätten har inte funnit styrkt att han haft ett sådant uppsåt som krävs för en fällande dom. 

Förutom brottet människohandel har en person dömts för rån och två personer dömts för misshandel. 

Senast ändrad: 2018-12-19