Dom i mål om bl.a. mord och människorov

2018-12-19

Den 7 september 2018 åtalade åklagaren två personer för mord. Enligt åtalet berövade de tilltalade tillsammans och i samförstånd en annan person livet i Kamperöd den 6 december 2017. Åklagaren har bl.a. påstått att en av de tilltalade utdelade ett flertal hugg mot huvudet vilket resulterade i att offret avled samt att den andre valde plats för gärningen, gav instruktioner vid utförandet av gärningen samt filmade gärningen med en mobilkamera.

 

Mannen som utdelade yxhuggen har erkänt gärningen och hans erkännande stöds av utredningen i övrigt, framförallt av en film på mordet. Den andre gärningsmannen har befunnits skyldig genom omfattande teknisk bevisning, framförallt en röstanalys, samt muntliga uppgifter från den medtilltalade mannen som utdelade yxhuggen. Tingsrätten har således funnit det bevisat att de tilltalade tillsammans och i samförstånd berövade offret livet. Mannen som utdelade yxhuggen har gjort gällande att han handlat i nöd samt att han svårligen kunde besinna sig. Tingsrätten har kommit fram till att mannen visserligen har befunnit sig i ett nödliknande tillstånd till följd av hot om våld mot honom och hans familj, men att det inte har varit försvarligt att beröva en annan person livet. Tingsrätten har även bedömt att omständigheterna inte har varit sådana att mannen svårligen kunde besinna sig. Tingsrätten har därmed dömt de tilltalade för mord och förpliktat dem att betala skadestånd till den avlidnes familjemedlemmar och dödsboet.

 

Utöver mordet behandlar domen även åtal avseende rån, människorov, grov misshandel, medhjälp till olaga frihetsberövande, skyddande av brottsling, grovt brott, grov smuggling, bidragsbrott, bedrägeri, rattfylleri och flera ringa narkotikabrott. De tilltalade frikändes från åtalen avseende medhjälp till olaga frihetsberövande och skyddande av brottsling, grovt brott, samt för ett av åtalen avseende ringa narkotikabrott. Två av de tilltalade frikändes också från åtalet avseende grov misshandel, medan en tilltalad dömdes för detta brott. I övrigt har samtliga dessa åtal bifallits.

 

Mannen som utdelade yxhuggen har dömts till fängelse 10 år för mord. Vid bestämmandet av straffet har tingsrätten beaktat att han befunnit sig i ett nödliknande tillstånd, att han frivilligt angett sig själv och medverkat i utredningen samt att han har varit häktad med restriktioner under lång tid. Allt detta har motiverat en påtaglig reducering av fängelsestraffet. Den andre gärningsmannen har dömts till fängelse 12 år för mord, människorov och rån. Vid bestämmandet av straffet har tingsrätten beaktat att han var 19 år när gärningarna begicks samt att han har varit häktad med restriktioner under lång tid, vilket motiverat en påtaglig nedsättning av fängelsestraffet. Påföljderna för övriga tre tilltalade har varierat från fängelse 6 månader till fängelse 6 år. Fängelsestraffens längd för dessa tre personer har varierat dels beroende på vilka brott de dömts för, dels beroende på deras ålder vid tiden för brotten.

 

Fyra av de tilltalade ska vara fortsatt häktade i väntan på att domen vinner laga kraft (d.v.s. inte längre kan överklagas).

 

Senast ändrad: 2018-12-19