Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg

2017-09-25

 Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg och föreslå åtgärder som medför att fler rättsintyg av hög kvalitet lämnas över hela landet.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten sänker straffet för de tre åtalade i olika bombattentat i Göteborg

2017-09-22

 Tre män har stått åtalade för olika bombattentat i Göteborg. Hovrätten dömer en av dem för sin inblandning i attentatet som riktades mot Syndikalistiskt forum och dömer alla tre för attentatet mot Lilleby camping men frikänner de två män som åtalades och dömdes av tingsrätten för inblandning i bombattentatet i Järnbrott. Hovrätten skärper straffen för de brott de tre männen döms för.

Share Öppna i ny flik

Regeringen ger Brå uppdraget att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

2017-09-21

 Centret ska utveckla arbetet med förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, utgöra ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna. Verksamheten ska ytterst syfta till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

Share Öppna i ny flik

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten kommenterar IT-säkerheten

2017-09-21

 Med anledning av medieuppgifter om beslut om it-säkerhetsåtgärd vill Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt kommentera enligt följande:

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har avgjort vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till NMR demonstration

2017-09-21

 Förvaltningsrätten i Göteborg har i dag prövat vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd för Nordiska motståndsrörelsen att anordna sammankomst i Göteborg den 30 september 2017.

Share Öppna i ny flik

Utredning om mord i Olofström klar

2017-09-20

 Utredningen om mordet i Olofström den 9 mars i år är nu klar. Utredningen har genomförts enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eftersom den misstänkta personen är under 15 år.

Share Öppna i ny flik

SVT har otillbörligt gynnat Facebook Twitter och Instagram

2017-09-20

 Genom att i ett inslag bl.a. uppmana tittarna att använda funktioner på Facebook, Twitter och Instagram samt visat medieplattformarnas karaktäristiska layouter har SVT otillbörligt kommersiellt gynnat dessa. SVT ska därför betala en särskild avgift, beslutar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten bifaller överklagande - utredning visar inte att priset på entreprenadtjänster understigit marknadsvärdet

2017-09-20

 När en fastighet köptes krävdes i avtalet att entreprenadtjänster skulle köpas av Midroc Projects AB. Skatteverket anser att fastighetens stora värdeutveckling mellan det att fastigheten köptes till att den såldes innebar att entreprenadtjänsterna prissatts för lågt och att beskattningsunderlaget skulle omvärderas. Kammarrätten i Stockholm anser att Skatteverkets utredning inte visar att priset på entreprenadtjänsterna understigit marknadsvärdet för tjänsterna och bifaller bolagets överklagande.

Share Öppna i ny flik

Edvin Gyllensvaan häktas för dubbelmord i Mantorp

2017-09-18

 Linköpings tingsrätt häktar Edvin Gyllensvaan för dubbelmordet i Mantorp. Linköpings tingsrätt mål B 2248-17

Share Öppna i ny flik

16 åriga Ali Al-Ali kan utvisas för grov våldtäkt människorov försök till utpressning

2017-09-18

 I dag har rättegången mot Ali Al-Ali samt Mohammad Al Ali inletts i Malmö tingsrätt. Dom båda männen är åtalade för grov våldtäkt, människorov och försök till utpressning mot en kvinna i 20-årsåldern.