Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Slutredovisning av uppdrag om myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

2017-09-26

 För knappt två år sedan presenterade regeringen en samlad insats mot organiserad brottslighet. Bland annat fick tolv myndigheter inom och utanför rättsväsendet i uppdrag att utveckla sin samverkan mot organiserad brottslighet. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tar i dag emot myndigheternas slutredovisning av uppdraget.

Share Öppna i ny flik

Domstolen ändrar polisens beslut – ny samlingsplats och kortare färdväg för NMR demonstration

2017-09-25

 Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande prövat Polismyndighetens beslut om demonstrationstillstånd för Nordiska motståndsrörelsen.

Share Öppna i ny flik

Sexualbrottsling åtalas för grova våldtäkter mot barn

2017-09-25

 Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot Björn Martin Samström som misstänkts för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott med mera.

Share Öppna i ny flik

Mohamad Abdullah döms till fängelse för folkrättsbrott i Syrien

2017-09-25

 Södertörns tingsrätt har idag dömt den syriska medborgaren Mohamad Abdullah för folkrättsbrott begånget i Syrien 2014 till åtta månaders fängelse. Åklagarens begäran om att Mohamad Abdullah ska utvisas har ogillats.

Share Öppna i ny flik

Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2017-09-25

 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag gett en utredare i uppdrag att föreslå författningsändringar som möjliggör att polisen delges underrättelser från signalspaning parallellt med pågående förundersökningar.

Share Öppna i ny flik

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg

2017-09-25

 Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg och föreslå åtgärder som medför att fler rättsintyg av hög kvalitet lämnas över hela landet.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten sänker straffet för de tre åtalade i olika bombattentat i Göteborg

2017-09-22

 Tre män har stått åtalade för olika bombattentat i Göteborg. Hovrätten dömer en av dem för sin inblandning i attentatet som riktades mot Syndikalistiskt forum och dömer alla tre för attentatet mot Lilleby camping men frikänner de två män som åtalades och dömdes av tingsrätten för inblandning i bombattentatet i Järnbrott. Hovrätten skärper straffen för de brott de tre männen döms för.

Share Öppna i ny flik

Regeringen ger Brå uppdraget att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

2017-09-21

 Centret ska utveckla arbetet med förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, utgöra ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna. Verksamheten ska ytterst syfta till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

Share Öppna i ny flik

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten kommenterar IT-säkerheten

2017-09-21

 Med anledning av medieuppgifter om beslut om it-säkerhetsåtgärd vill Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt kommentera enligt följande:

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har avgjort vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till NMR demonstration

2017-09-21

 Förvaltningsrätten i Göteborg har i dag prövat vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd för Nordiska motståndsrörelsen att anordna sammankomst i Göteborg den 30 september 2017.