Mohamad Abdullah döms till fängelse för folkrättsbrott i Syrien

2017-09-25

Södertörns tingsrätt har idag dömt den syriska medborgaren Mohamad Abdullah för folkrättsbrott begånget i Syrien 2014 till åtta månaders fängelse. Åklagarens begäran om att Mohamad Abdullah ska utvisas har ogillats.

Mohamad Abdullah som tillhört den syriska armén, döms för att ha poserat och låtit sig fotograferas invid fem personer, som antingen varit döda eller försatta ur stridbart skick alternativt tillhört civilbefolkningen. På bilden som tagits syns att mannen satt sin ena fot på magen på en av de liggande målsägandena medan de övriga fyra målsägandena legat bredvid på marken, delvis på varandra. Mannen har varit medveten om att bilden tagits i krigspropagandasyfte.

Mohamad Abdullah bedöms, genom sitt agerande, ha utsatt de fem personerna, som alla varit skyddade enligt internationell humanitär rätt i väpnade konflikter, för en sådan förödmjukande eller nedsättande behandling som varit ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten.

Åklagarens begäran om att mannen ska utvisas har ogillats, eftersom det bedömts föreligga hinder mot att verkställa ett sådant beslut utifrån hur förhållandena ser ut i Syrien .

Södertörns tingsrätt mål B 11191-17