Hovrätten sänker straffet för de tre åtalade i olika bombattentat i Göteborg

2017-09-22

Hovrätten har idag meddelat dom i målet som i huvudsak rör tre olika bombattentat i Göteborg under vintern 2016/17; de dömda männen har på olika sätt haft kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen. Attentaten riktade sig mot Syndikalistiskt forums lokal i centrala Göteborg och mot två olika flyktingboenden (Järnbrott och Lilleby Camping). Vid explosionen i Järnbrott blev en person mycket svårt skadad.

En 23-årig man har stått åtalad för samtliga tre brott. En 51-årig man har stått åtalad för attentaten mot de två flyktingboendena. Och en tredje man, 20 år gammal, har stått åtalad enbart för attentatet mot Lilleby Camping.

Tingsrätten dömde 23-åringen för allmänfarlig ödeläggelse avseende bombexplo­sionen som riktades mot Syndikalistiskt forum.

Han dömdes även för att tillsammans med de två andra åtalade männen ha försökt utlösa en bomb vid Lilleby camping (försök till allmänfarlig ödeläggelse). De andra två männen dömdes för medhjälp till detta brott.

Två av männen (23-åringen och 51-åringen) dömdes av tingsrättens majoritet för bomben som exploderade i Järnbrott (allmänfarlig ödeläggelse respektive medhjälp till detta brott). Beträffande den explosionen dömde tingsrätten även ut ett skadestånd.

Hovrätten gör i huvudsak samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som är bevisat om attentaten mot Syndikalistiskt forum och Lilleby camping, männens medverkan till brotten samt rubriceringen.

Däremot frikänner hovrätten de två åtalade männen för explosionen i Järnbrott; åtalet avsåg även bl.a. försök till mord. Hovrätten anser att bevisningen mot dem inte är tillräcklig. Det medför att hovrätten inte heller dömer ut något skadestånd till den skadade personen.

Två av de tre männen döms även för annan brottslighet.

Hovrätten ser något mer allvarligt på de brott som de tilltalade nu dömts för än vad tingsrätten gjort. Därför ligger det sammanlagda straffvärdet för den brottsligheten också högre än vad tingsrätten funnit.

Men eftersom de två män (23-åringen och 51-åringen) som dömdes i tingsrätten för allmänfarlig ödeläggelse vid ett av flyktingboendena nu frikänns i den delen, sätter hovrätten ned det sammanlagda fängelsestraffet för dem till 6 år och 6 månader respektive 2 år och 6 månader (i tingsrätten 8 år 6 månader respektive 5 år).

För 20-åringen skärper hovrätten fängelsestraffets längd till 1 år och 10 månader (i tingsrätten 1 år 6 månader).