Tidigare partiledaren Victoria Kawesa åtals för brott mot upphovsrättslagen

2017-09-26

I dag har åtalades tidigare feministiskt initiativ partiledare Victoria Kawesa. Åtalet inlämnades vid Patent- och marknadsdomstolen gällande brott mot upphovsrättslagen i samband med en föreläsning under den nationella konferensen för genusforskning vid Linköpings universitet i november 2016.

Åtalet gäller användande av en magisteruppsats i samband med Victoria Kawesas föreläsning vid Linköpings universitet i november 2016. Brotten har enligt åtalet bestått i exemplarframställning i en powerpointpresentation och offentligt framförande av delar av uppsatsen. Användandet har skett olovligen och utan att författaren Therese Svensson angetts som upphovsman.

Åklagaren kommer också att föra talan om skadestånd med anledning av brottet.

Straffet för brott mot upphovsrättslagen är böter eller fängelse upp till två år.

- Vid en fällande dom är min uppfattning att påföljden bör bli böter, säger kammaråklagare Anna Ginner vid Internationella åklagarkammaren Stockholm, som lett förundersökningen.

Patent- och marknadsdomstolens målnummer: B 7143-17