Förundersökning inledd om misstänkt uppmärksammat sexualbrott mot SD-kvinnan Hanna Wigh

2017-09-26

Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren har inlett en förundersökning med anledning av medieuppgifter om sexualbrott mot SD-kvinnan Hanna Wigh i riksdagen. En polisanmälan om sexuellt ofredande har inkommit.

– Efter att ha hört vad kvinnan har sagt i media gör jag bedömningen att det finns anledning att anta att ett sexualbrott är begånget. Jag har därför inlett en förundersökning, säger Maria Sterup.

Misstankarna riktas mot en riksdagsledamot, och därför handläggs ärendet på Särskilda åklagarkammaren.

– Nu kommer jag att vidta utredningsåtgärder för att säkra bevisningen i målet. Vi behöver komma i kontakt med målsäganden för att kunna erbjuda henne stöd i form av ett målsägandebiträde, säger Maria Sterup.

Några upplysningar om vem misstankarna riktas mot eller vilka utredningsåtgärder som kan bli aktuella kan åklagaren i detta tidiga skede inte ge.