Regeringen ger Brå uppdraget att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

2017-09-21

Centret ska utveckla arbetet med förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, utgöra ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna. Verksamheten ska ytterst syfta till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

Centret kommer att inrättas vid Brå den 1 januari 2018.