Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2017-09-25

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag gett en utredare i uppdrag att föreslå författningsändringar som möjliggör att polisen delges underrättelser från signalspaning parallellt med pågående förundersökningar.

– Det är problematiskt att polisen i dag inte delges underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet om det pågår en förundersökning om den företeelse som signalspaningen gäller. Även om det pågår en förundersökning behöver Säkerhetspolisen till exempel underrättelserna i sin verksamhet för att förebygga, förhindra och upptäcka terrorism, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredarens förslag ska innehålla den begränsningen att underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet inte får användas i förundersökningar. Utredaren ska utifrån sitt förslag även analysera om nuvarande regler om tillsyn är tillräckliga.

– Syftet med utredningen är inte att man ska få signalspana i fler fall än i dag, utan att polisens tillgång till underrättelseinformation ska säkerställas, säger Morgan Johansson.

Uppdraget har sin bakgrund i den överenskommelse om åtgärder mot terrorism som Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ingick den 7 juni 2017.

Utredare blir Mikael Forsgren, chefsrådman i Umeå tingsrätt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.