Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2020-12-21

 

Fråga om förutsättningarna för att neka avdrag för ingående mervärdesskatt i en nystartad verksamhet, när denna verksamhet har registrerats till mervärdesskatt av Skatteverket. (Mål nr 3561–3566-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8750–8755-18).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2020-12-18

 Måndagen den 7 december inledes huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m. Förhandlingen har pågått under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt och avslutades den 17 december 2020.

Share Öppna i ny flik

New translation of judgment from the Supreme Administrative Court

2020-12-18

 

The Supreme Administrative Court has published another ruling translated into English on its English-language website.

Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Link to English-language website:

Share Öppna i ny flik

Kontaktförbud ska prövas trots att giltighetstiden har löpt ut

2020-12-18

 Högsta domstolen har i plenum beslutat att den som har ålagts ett kontaktförbud och begärt domstolsprövning under förbudets giltighetstid ska kunna få det omprövat i domstol trots att giltighetstiden har löpt ut.

Share Öppna i ny flik

Bostadsrättsföreningen fick den felaktiga lagfarten undanröjd

2020-12-18

 Lantmäteriet hade beviljat lagfart för ett förvärv och missat att en bostadsrättsförening hade antecknat i fastighetsregistret att den var intresserad av att köpa fastigheten. Enligt ombildningslagen blir förvärvet giltigt trots ett sådant förbiseende av myndigheten. Men eftersom bostadsrättsföreningen hade överklagat lagfarten i tid, undanröjde Högsta domstolen lagfarten.

Share Öppna i ny flik

Sju personer döms för delaktighet i våldsamma upplopp i Malmö den 28-29 augusti i år.

2020-12-18

 En 31-årig man och sex ungdomar i åldern 16-17 år döms för att ha kastat sten eller på annat sätt ha deltagit i det våldsamma upplopp som skedde efter en planerad koranbränning samma dag.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för omfattande narkotikaförsäljning på Darknet

2020-12-18

 Försäljningen har pågått under flera år och omfattat ett stort antal preparat. Tabletter har också tillverkats i ett dolt utrymme hemma hos en av männen. Påföljden bestäms till sex respektive tre års fängelse. En tredje man döms för näringspenningtvätt, grovt brott till villkorlig dom och dagsböter

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtal för hets mot folkgrupp vid NMR:s demonstration i Göteborg den 30 september 2017

2020-12-18

 Hovrätten avvisar delar av åtalet eftersom det grundar sig på innehållet i tryckta skrifter. Vid prövning av återstående omständigheter kommer hovrätten fram till att det samlade agerandet inte har utgjort hets mot folkgrupp. Hovrätten dömer flera av de tilltalade för våldsamt upplopp.

Share Öppna i ny flik

Dom i ”Casino-målet”

2020-12-17

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i det s.k. ”Casino-målet” som omfattat bedrägerier och penningtvättsbrott i mångmiljonklassen. Hovrätten har, liksom tingsrätten, ansett att det är visat att det funnits en brottsplan som bl.a. inneburit att ett stort antal personer förmåtts att ansöka om lån i tron att låneansökningarna inte skulle kunna spåras till dem. Utbetalade lånebelopp har med hjälp av s.k. penningtvättare tagits ut på casinon i Frankrike och Monaco samt genom uttag i Sverige. Brottsligheten har i huvudsak ägt rum under hösten 2017. Förutom huvudmannen, som av hovrätten döms till 7 år...

Share Öppna i ny flik

Rätt till ersättning för rättegångskostnader

2020-12-17

 Ett bolag som hade väckt talan mot två personer vann mot den ena men förlorade mot den andra. Bolaget har ansetts ha rätt till full ersättning från den förlorande motparten för de rättegångskostnader som har varit gemensamma för målen mot båda motparterna.