Hovrätten undanröjer tingsrättens dom om gemensam renskötselrätt inom Vapsten och återförvisar målet till tingsrätten

2020-12-16

I tingsrätten hade Vapstens lappby och enskilda sydsamer gjort gällande bättre rätt till den renskötselrätt som dittills utövats av Vapsten sameby och dess nordsamiska medlemmar.

Efter att tingsrättens huvudförhandling i målet avslutats meddelade Högsta domstolen den så kallade ”Girjasdomen”. Tingsrätten tog intryck av skrivningar i domen och tolkade sydsamernas yrkande om bättre rätt som att det också avsåg delad eller gemensam renskötselrätt. Detta framgår av den dom på gemensam renskötselrätt som tingsrätten sedan meddelade.

Hovrätten har kommit fram till att tingsrättens tolkning av sydsamernas yrkande inte varit korrekt och att det även med en korrekt tolkning hade saknats processuella förutsättningar för tingsrätten att döma som man gjort.

Hovrätten har också kommit fram till att tingsrätten, genom att avgöra målet utan att uppmärksamma parterna på sina överväganden med anledning av ”Girjasdomen”, har agerat i strid med grundläggande processrättsliga principer.

– Tingsrätten hamnade i en speciell och ovanlig situation när ”Girjasdomen” kom, men borde ha hanterat den genom att rådgöra med parterna i stället för att avgöra målet i befintligt skick, säger rättens ordförande Olof Hellström. 

Eftersom tingsrättens handläggning har innefattat rättegångsfel som inte går att reparera i hovrätten ska domen undanröjas och tingsrätten pröva målet igen.

Hovrätten är enig i sin bedömning.