Dom i ”Casino-målet”

2020-12-17

Målet, som kommer från Uppsala tingsrätt, omfattade från början 119 tilltalade, av vilka 109 dömdes. Ett stort antal av dessa överklagade tingsrättens dom. Åklagarna har överklagat tingsrättens dom i vissa delar. Det antal personer vars ansvar slutligen prövats av hovrätten uppgår till 68. Av dessa har hovrätten helt frikänt en person som dömts för grovt bedrägeri och sju personer som dömts för grovt penningtvättsbrott eller penningtvättsbrott i tingsrätten.Flertalet av de som åtalats i egenskap av låntagare dömdes av tingsrätten för grovt bedrägeri. Generellt har hovrätten inte bedömt att dessa personer deltagit aktivt i låneansökningarna eller haft inblick i eller större kännedom om de totala bedrägerierna eller hur den brottsliga verksamheten varit organiserad. Hovrätten har därför ansett att deras agerande ska bedömas som ett främjande av brott och dömt dem för medhjälp till bedrägeri. Om bedrägeri- eller penningtvättsbrottet ska anses som grovt eller inte har huvudsakligen avgjorts utifrån storleken på det lån som betalats ut till låntagaren eller det belopp som förts över till den som dömts för penningtvättsbrott. Hovrättens bedömningar i fråga om låntagarnas delaktighet har medfört att påföljderna lindrats för flertalet av dessa. Enbart ett fåtal döms nu till fängelsestraff och för många bestäms påföljden till villkorlig dom i förening med dagsböter. Även de flesta som döms för penningtvättsbrott har fått lindrigare straff.När det gäller huvudmannen döms han för ytterligare sju fall av grovt bedrägeri. Han har därmed dömts för grova bedrägerier vid totalt 247 tillfällen och försök till sådant brott i två fall. Enligt hovrätten har han medverkat till att ett stort antal personer, många tidigare ostraffade och i unga åldrar, har övertalats att delta i en bedrägeriverksamhet som lett till att de ådragits höga skulder till olika kreditbolag. Trots omfattningen och förslagenheten i huvudmannens brottslighet har hovrätten tagit hänsyn till den långa tid som han suttit häktad med restriktioner och satt ner fängelsestraffets längd med sex månader. Han döms nu till fängelse i 7 år och 6 månader. Hovrätten har prövat ett stort antal skadeståndsyrkanden och yrkanden om att förverka pengar eller värden som utbyte av brott. I många fall har tingsrättens beslut fastställts. Hovrätten har dock ogillat yrkandet om värdeförverkande mot huvudmannen, som efter visst avdrag, bestämts av tingsrätten till drygt 28 miljoner kr. Enligt hovrätten fanns det inte beloppsmässigt utrymme för detta på grund av övriga utdömda skadeståndsbelopp och värden som förverkats som brottsutbyte. Hovrätten är enig i sin bedömning.