Två män döms för omfattande narkotikaförsäljning på Darknet

2020-12-18

Tingsrätten bedömer att båda männen varit gärningsmän, men att den ene haft en mer ledande roll än den andre. Männen har bedrivit verksamheten, som också innefattat handel med läkemedel, i stor omfattning. Vinster har förts ut och hanterats via kryptovalutan Bitcoin. Brottet är särskilt allvarligt eftersom vem som helst, även ungdomar, okontrollerat kunnat köpa både narkotika och läkemedel. Männen ska solidariskt betala drygt 2,3 miljoner kronor till staten som förverkat värde av utbyte av brott. Den tredje mannen döms för att ha lånat ut sitt bankkonto till männen där vinster från verksamheten kunde tas ut.