Sju personer döms för delaktighet i våldsamma upplopp i Malmö den 28-29 augusti i år.

2020-12-18

Många människor samlades på Amiralsgatan i Malmö under eftermiddagen den 28 augusti i år för att uttrycka sitt missnöje. Protesterna blev allt mer våldsamma och övergick i bränder och stenkastning. Från 20:30-tiden hade situationen eskalerat så mycket att polisen betecknade den som ett våldsamt upplopp. Då deltog flera hundra personer. Olika föremål sattes i brand och omfattande stenkastning och annan skadegörelse förekom. Polisen och dess fordon utsattes för kraftig stenkastning under många timmar. Åtskilliga poliser fick fysiska skador och skadorna på fordonen och annan egendom blev stora. Det var först vid 02-tiden på natten som situationen började lugna ner sig.

De som nu döms för delaktighet i upploppet befann sig vid 23-tiden i en gatukorsning som polisen hade spärrat av. De deltog på olika sätt och tillsammans med många andra i stenkastning och andra angrepp mot poliserna. Tingsrätten har inte ansett att någon av dem hade en ledande roll.

Den 31-årige mannen har av åklagaren beskrivits som anförare av upploppet. Tingsrätten har kommit fram till att han visserligen har gjort vissa uttalanden som uppmuntrade andra till våld och skadegörelse men att han varken agerade som ledare eller själv deltog i våldet i någon större omfattning än många andra på platsen. Hans främsta syfte tycks ha varit att få uppmärksamhet i sociala medier.

Påföljden för detta och vissa andra brott som 31-åringen döms för bestäms till skyddstillsyn med föreskrifter om behandling. De sex ungdomarna döms till ungdomsvård eller ungdomstjänst.