Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2018-06-18

 En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen personlig assistans och assistansersättning.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt söker en eller flera rådmän

2018-06-18

 Sista ansökningsdag: 2018-08-12.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2018-06-18

 Fråga om ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked i fråga om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde, även gäller under ett måls eller ärendes fortsatta handläggning i en överinstans. (Mål nr 6335-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1679-17)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skyddsjakt efter älg

2018-06-18

 En skogsägare har – trots föreskrivet överklagandeförbud – ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en civil rättighet.

Share Öppna i ny flik

Nacka tingsrätt flyttar den 1 oktober 2018!

2018-06-15

 Tingsrätten flyttar till nya lokaler i Sickla den 1 oktober 2018. I det nya tingshuset kommer även Hyres- och arrendenämnden i Stockholm att ha sina lokaler. På kartan nedan kan du se var det nya huset finns och hur man hittar dit.

Share Öppna i ny flik

Åtal mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

2018-06-15

 Nu skickas stämningarna ut i ett mål där åtal har väckts mot 17 personer för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott alt. näringspenningtvätt avseende det statliga tandvårdsstödet. Huvudförhandlingen beräknas preliminärt pågå i 70-80 förhandlingsdagar med start under hösten 2018.

Share Öppna i ny flik

Dom i migrationsmål

2018-06-15

 Nöjdförklaring kan endast avse ett beslut om avvisning eller utvisning som kan överklagas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-06-15

 Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband därmed tecknat en s.k. transaktionsförsäkring, har medgetts avdrag för utgiften för premien. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom i det så kallade jaktmålet

2018-06-15

 Hovrätten meddelar idag dom mot de fem män från Norrbotten som av tingsrätten dömdes för grov jaktbrottslighet med mera. Samtliga döms även av hovrätten. Tre av männen får sänkta straff på grund av att hovrätten ogillar åtalet rörande en björnjakt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

2018-06-15

 Södertörns tingsrätt dömer idag en man för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person, s.k. flyktingspionage.