Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens fällande dom för den man som knivhögg en polis på Medborgarplatsen i augusti 2017, men höjer polismannens skadestånd

2018-06-19

 I augusti 2017 knivhöggs en polis i nacken på Medborgarplatsen. Han fick allvarliga skador, men inte livshotande. En afgansk man erkände gärningen, men hävdade i rättegången att han inte hade avsikt att döda polisen, utan endast att skada honom.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar sitt ställningstagande i HQ-målet i dag kl. 14:00

2018-06-19

 Hovrätten kommer att meddela sitt ställningstagande i det s.k. HQ-målet i dag kl. 14:00. Ett nytt pressmeddelande kommer då att publiceras. Det kommer där att framgå hur ställningstagandet kan beställas.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord, mordförsök och olaga hot i Vetlanda.

2018-06-18

 Man döms för mord, mordförsök och olaga hot i Vetlanda.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2018-06-18

 En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen personlig assistans och assistansersättning.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt söker en eller flera rådmän

2018-06-18

 Sista ansökningsdag: 2018-08-12.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2018-06-18

 Fråga om ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked i fråga om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde, även gäller under ett måls eller ärendes fortsatta handläggning i en överinstans. (Mål nr 6335-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1679-17)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skyddsjakt efter älg

2018-06-18

 En skogsägare har – trots föreskrivet överklagandeförbud – ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en civil rättighet.

Share Öppna i ny flik

Nacka tingsrätt flyttar den 1 oktober 2018!

2018-06-15

 Tingsrätten flyttar till nya lokaler i Sickla den 1 oktober 2018. I det nya tingshuset kommer även Hyres- och arrendenämnden i Stockholm att ha sina lokaler. På kartan nedan kan du se var det nya huset finns och hur man hittar dit.

Share Öppna i ny flik

Åtal mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

2018-06-15

 Nu skickas stämningarna ut i ett mål där åtal har väckts mot 17 personer för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott alt. näringspenningtvätt avseende det statliga tandvårdsstödet. Huvudförhandlingen beräknas preliminärt pågå i 70-80 förhandlingsdagar med start under hösten 2018.

Share Öppna i ny flik

Dom i migrationsmål

2018-06-15

 Nöjdförklaring kan endast avse ett beslut om avvisning eller utvisning som kan överklagas.